Kursplan UL-teori

Lektionstider är normalt tisdagar och torsdagar, 18:30-21:30. Andra dagar och tider kan dock förekomma.
Provskrivningsdagar börjar 17:30. Alternativt skriver vi på helgerna.

Plats: Hela vårkursen hålls i det nyrenoverade klubbhuset intill flygfältet.

INTRESSEANMÄLAN KURSANMÄLAN FRÅGOR?

 1. Events
 2. Kursplan hösten 2020

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

AGK – Luftfartyg generellt

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Aircraft general knowledge) Ta med: Boken “Allmän luftfartygskunskap”

AGK – Luftfartyg generellt

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Aircraft general knowledge) Ta med: Boken “Allmän luftfartygskunskap”

Prov – AGK

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Ta med: Goda kunskaper

POF – Flygningens grundprinciper

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Aerodynamik (Principles of flight) Ta med: Boken “Flygningens grundprinciper”

POF – Flygningens grundprinciper

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Aerodynamik (Principles of flight) Ta med: Boken “Flygningens grundprinciper”

POF – Flygningens grundprinciper

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Aerodynamik (Principles of flight) Ta med: Boken “Flygningens grundprinciper”

Prov – POF

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Ta med: Goda kunskaper

Prov – HPL

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Ta med: Goda kunskaper

MET – Meteorologi

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Meteorology) Ta med: Boken “Meteorologi”

MET – Meteorologi

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Meteorology) Ta med: Boken “Meteorologi”

MET – Meteorologi

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Meteorology) Ta med: Boken “Meteorologi”

MET – Meteorologi

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Meteorology) Ta med: Boken “Meteorologi”

MET – Meteorologi

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Meteorology) Ta med: Boken “Meteorologi”

Prov – MET

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Ta med: Goda kunskaper

AL – Luftfartssystemet

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Air law) Ta med: Boken “Luftfartssystemet och flygoperativa procedurer” Boken “Trafikregler för luftfart”

AL – Luftfartssystemet

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Air law) Ta med: Boken “Luftfartssystemet och flygoperativa procedurer” Boken “Trafikregler för luftfart”

OP – Flygoperativa procedurer

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Operational procedures) Ta med: Boken “Luftfartssystemet och flygoperativa procedurer” Boken “Trafikregler för luftfart”

OP – Flygoperativa procedurer

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Operational procedures) Ta med: Boken “Luftfartssystemet och flygoperativa procedurer” Boken “Trafikregler för luftfart”

AL/OP

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Air Law / Operational procedures) Ta med: Boken “Luftfartssystemet och flygoperativa procedurer” Boken “Trafikregler för luftfart”

NAV – Navigation

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Navigation) Ta med: Boken “Navigering” Karta TMA och/eller ICAO över södra Stockholm Transportör (gradskiva) VFR Plotter (linjal) Flightcomputer (navskiva) Driftfärdplan

Prov – AL/OP

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Ta med: Goda kunskaper

NAV – Navigation

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Navigation) Ta med: Boken “Navigering” Karta TMA och/eller ICAO över södra Stockholm Transportör (gradskiva) VFR Plotter (linjal) Flightcomputer (navskiva) Driftfärdplan

NAV – Navigation

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Navigation) Ta med: Boken “Navigering” Karta TMA och/eller ICAO över södra Stockholm Transportör (gradskiva) VFR Plotter (linjal) Flightcomputer (navskiva) Driftfärdplan

NAV – Navigation

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Navigation) Ta med: Boken “Navigering” Karta TMA och/eller ICAO över södra Stockholm Transportör (gradskiva) VFR Plotter (linjal) Flightcomputer (navskiva) Driftfärdplan

NAV – Navigation

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Navigation) Ta med: Boken “Navigering” Karta TMA och/eller ICAO över södra Stockholm Transportör (gradskiva) VFR Plotter (linjal) Flightcomputer (navskiva) Driftfärdplan

FPP – Prestanda och färdplanering

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Flight performance and planning) Ta med: Boken “Genomförande o Planering av flygningar”

Prov – NAV

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Ta med: Goda kunskaper Karta TMA och/eller ICAO över södra Stockholm Transportör (gradskiva) VFR Plotter (linjal) Flightcomputer (navskiva) Driftfärdplan

COM – Flygradiotelefoni

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(VFR Communication) Ta med: Boken “Bestämmelser för Flygradiotelefoni”

COM – Flygradiotelefoni

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(VFR Communication) Ta med: Boken “Bestämmelser för Flygradiotelefoni”

COM – Flygradiotelefoni

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(VFR Communication) Ta med: Boken “Bestämmelser för Flygradiotelefoni”

Teoriämnen

 • AGK: Luftfartyg generellt (Aircraft general knowledge).
 • POF: Flygningens grundprinciper – Aerodynamik (Principles of flight).
 • HPL: Människans förutsättningar och begränsningar (Human performance and limitations).
 • AL: Luftfartssystemet (Air law).
 • OP: Flygoperativa procedurer (Operational procedures).
 • MET: Meteorologi (Meteorology).
 • NAV: Navigation (Navigation).
 • FPP: Prestanda och färdplanering (Flight performance and planning).
 • COM: VFR-kommunikation.