Flygskola UL

Trosa flygklubb utbildar blivande piloter. Nio teoretiska ämnen utförs genom distansteori. Flygskolan utbildar till UL-B-certifikat på moderna WT9 Dynamic.

UL-certifikat ger behörighet att flyga lätta luftfartyg för max två personer ombord, med en startvikt på som mest 600 kilo . Dessa flyger i väder med god sikt. Farten är cirka 220 km/h och vi har värme ombord så det är utmärkta flygplan att resa med.

 • Vi skolar i Trosa med vår moderna WT9 Dynamic. Att ta flyglektioner är ju det vi alla ser fram emot och det är något som vi rekommenderar att ni börjar med redan nu.
 • Teorin läser man på distans. Du får via oss tillgång till en grundläggande distansteoriutbildning och lärarledda pass som krävs för ett flygcertifikat.
 • Vår skolning tillhör regionens mest aktiva och vi skolar flera dagar i veckan med två flyglärare, endast 50 minuters bilresa från centrala Stockholm.
 • UL är ett bra första steg till att bli pilot. När du tagit ditt UL-certifikat kan du sedan om du vill vidareutbilda dig till LAPL och sen vidare till PPL.

INTRESSEANMÄLAN KURSANMÄLAN FRÅGOR?
Har du frågor om distansteoriutbildningen men vill hellre ringa? Ring Sten Lindström!


Hur tar man flygcertifikat?

Provlektion
Om du funderar på att ta flygcertifikat har möjlighet att ta en provlektion tillsammans med en lärare och då få känna på hur det är att flyga. Tiden som du flyger kan du sedan tillgodoräkna dig som en del av utbildningen. Kontakta en av våra flyglärare för att boka en provlektion:

Flyglärare UL

Teori

Man läser nio teoriämnen för att lära sig flyget utifrån ett teoretiskt perspektiv. Du får via oss tillgång till en grundläggande distansteoriutbildning kompletterad med ett lärarlett uppsamlingsheat per delämne.

Teoriämnena är:

 • Generell luftfartygskunskap
 • Flygningens grundprinciper
 • Prestanda
 • Människans prestationsförmåga
 • Meteorologi
 • Navigation
 • Operativa förfaranden
 • Luftfartsrätt
 • Kommunikation, flygradiotelefoni

Upplägg och schema för distansteorin

Elevtillstånd
Hos Transportstyrelsen ordnar du ett elevtillstånd för UL.
För att Du skall få detta elevgodkännande krävs följande:

 • Att du är minst 16 år (någon övre åldersgräns finns inte)
 • Ansökan gjord på Transportstyrelsens blankett, ladda ner här.
 • Läkarundersökning (Flygläkare har erforderliga blanketter). Vi kan ge tips om närmsta flygläkare, eller gå in på Transportstyrelsen för att söka själv.
 • Elevgodkännandet gäller två år från månaden för läkarundersökningen.
 • Om du inte är svensk medborgare måste du bifoga personbevis.

Medicinska krav
Allmän läkarundersökning hos godkänd flygläkare klass LAPL inkluderande bl.a. syntest, hörseltest och kontroll av synskärpa och färgseende. Om korrektionsglas erfordras för att uppnå full synskärpa skall sådana användas när du flyger. Undersökningen är ungefär på samma nivå som för körkort. Läkarundersökning görs vart 5 år om du är under 40 år och vartannat år om du är över 40 år.

Praktisk utbildning

Den praktiska skolningen är indelad i tre huvuddelar:

 • Grundläggande lektioner med mål att kunna starta och landa planet på egen hand.
 • När du flugit på egen hand övar vi navigationsflygning.
 • När du bemästrat navigationsflygning samt genomfört distansflygning på egen hand så repeterar vi inför uppflygningen.


Dina första flygtimmar ägnar du åt grundläggande flygträning. När din flyglärare tycker att du är mogen att flyga ensam har du nått en av milstolparna i din flygutbildning, nämligen att ensam – utan flyglärare – spaka flygplanet (kallas för EK, enkelkommando).

Takten på flygträningen styr du som elev över själv i dialog med läraren. I elevhandboken finns en lektionsplan för de praktiska lektionerna.

EK-flygning
För att få flyga ensam i UL måste du ha:

 • Giltigt elevgodkännande
 • Minst 10 timmar i dubbelkommando (DK)
 • Godkänd teknisk kurs på flygplanstypen
 • Genomgått nödträning
 • Godkänt teoriprov eller EK-prov

Uppflygning
När flyginstruktören anser att Du är mogen för den avslutande uppflygningen görs denna med skolchefen. Uppflygningen kräver att du är minst 17 år gammal och omfattar bland annat följande delar:

 • Färdplanering
 • Normala flygprocedurer
 • Flygning i låg fart
 • Nödlägesförfaranden
 • Bedömningslandningar

Flygutbildningen avslutad
När Du klarat uppflygningen får Du ett flygcertifikat, dvs Du har då behörighet att flyga själv i det flygplan som du är utbildad på och även andra typer efter inflygning med lärare på den nya typen.

Du har även möjlighet att ta med passagerare när Du flugit ytterligare 10 timmar.

Om du flyger mindre än 12 timmar per år krävs en kontrollflygning. Klubben har dessutom lokala regler för att upprätthålla hög flygsäkerhet. Var 24 månad ska du genomföra en repetitionsutbildning med en instruktör, på minst en timme.

Antal timmar som är nödvändigt för att erhålla certifikat är väldigt personligt, men det lagliga minimumet för UL-certifikat är 25 timmar.

Priser för certifikat.

Vidareutbildning
Efter erhållet UL-certifikat kan du fortbilda dig med:

 • sjöbehörighet
 • mörkerbehörighet
 • avancerad flygning

Vill du vidareutbilda dig från UL-certifikat till LAPL? Läs här