Flygskola

Trosa flygklubb utbildar blivande piloter. Nio teoretiska ämnen utförs genom distansteori. Flygskolan utbildar till UL-B-certifikat på moderna WT9 Dynamic.

UL-certifikat ger behörighet att flyga ultralätta flygplan för max två personer ombord. Dessa flyger på dagen och i väder med god sikt. Farten är 220 km/h och vi har värme ombord så det är utmärkta flygplan att resa med.

 • Vi skolar i Trosa med vår moderna WT9 Dynamic. Att ta flyglektioner är ju det vi alla ser fram emot och det är något som vi rekommenderar att ni börjar med redan nu.
 • Teorin läses på distans. Du får via oss tillgång till en grundläggande distansteoriutbildning som leder till flygcertifikat.
 • Vår skolning tillhör regionens mest aktiva och vi skolar nästan alla dagar i veckan med två flyglärare, endast 50 minuters bilresa från centrala Stockholm.
 • UL är ett bra första steg till att bli pilot. När du tagit ditt UL certifikat kan du sedan om du vill vidareutbilda dig till LAPL och sen vidare till PPL.

Anmäl ditt intresse för UL-distansteori idag!

INTRESSEANMÄLAN KURSANMÄLAN FRÅGOR?
Har du frågor om distansteoriutbildningen men vill hellre ringa? Ring Sten Lindström!


Hur tar man flygcertifikat?

Provlektion
Innan du börjar din flygutbildning har du möjlighet att ta en provlektion tillsammans med en lärare och prova på hur det känns att flyga.
Beställ provlektion

Teori och praktik
Man läser nio teoriämnen för att lära sig flyget utifrån ett teoretiskt perspektiv. Du får via oss tillgång till en grundläggande distansteoriutbildning.
Takten på flygträningen styr du som elev över själv i dialog med läraren.

Teoriämnena är:

 • Luftfartyg generellt
 • Flygningens grundprinciper
 • Prestanda
 • Människans förutsättningar och begränsningar
 • Meteorologi
 • Navigation
 • Operativa Procedurer
 • Luftfartssystemet och säkerhetsstandarder
 • Flygradiotelefoni

Teoriprov
Teoriproven görs löpande för varje ämne och omfattar alla de ämnen ovan. Radiotelefoniprovet görs efter kursen med särskild kontrollant från Transportstyrelsen.

Elevtillstånd
Hos Transportstyrelsen ordnar du ett elevtillstånd för UL.
För att Du skall få detta elevgodkännande krävs följande:

 • Att du är minst 16 år (någon övre åldersgräns finns inte)
 • Ansökan gjord på Transportstyrelsens blankett, ladda ner här.
 • Läkarundersökning (Flygläkare har erforderliga blanketter). Vi kan ge tips om närmsta flygläkare, eller gå in på Transportstyrelsen för att söka själv.
 • Elevgodkännandet gäller två år från månaden för läkarundersökningen.
 • Om du inte är svensk medborgare måste du bifoga personbevis.

Medicinska krav
Allmän läkarundersökning hos godkänd flygläkare klass 2 inkluderande bl.a. syntest, hörseltest och kontroll av synskärpa och färgseende. Om korrektionsglas erfordras för att uppnå full synskärpa skall sådana användas när Du flyger. Undersökningen är ungefär på samma nivå som för körkort. Läkarundersökning görs vart 5 år om du är under 40 år och vart annat år om du är över 40 år.

Utbildningen
Dina första flygtimmar ägnar du åt grundläggande flygträning. När din flyglärare tycker att du är mogen att flyga ensam har du nått en av milstolparna i Din flygutbildning, nämligen att ensam -utan flyglärare- spaka flygplanet (kallas för EK, enkelkommando).

Antal timmar som är nödvändigt för att erhålla certifikat är väldigt personligt, men det lagliga minimumet för UL-B är 25 timmar.

EK-flygning
För att få flyga ensam i UL måste du ha:

 • Giltigt elevgodkännande
 • Minst 10 timmar i dubbelkommando (DK)
 • Godkänd teknisk kurs på flygplanstypen
 • Genomgått nödträning
 • Godkänt teoriprov eller EK-prov

Uppflygning
När flyginstruktören anser att Du är mogen för den avslutande uppflygningen görs denna med skolchefen. Uppflygningen kräver att du är minst 17 år gammal och omfattar bland annat följande delar:

 • Färdplanering
 • Normala flygprocedurer
 • Flygning i låg fart
 • Nödlägesförfaranden
 • Bedömningslandningar

Flygutbildningen avslutad
När Du klarat uppflygningen får Du ett flygcertifikat, dvs Du har då behörighet att flyga själv i det flygplan som du är utbildad på och även andra typer efter inflygning med lärare på den nya typen.

Du har även möjlighet att ta med passagerare när Du flugit ytterligare 10 timmar.

Ditt certifikat behöver förnyas efter 5 år. Om du flyger mindre än 12 timmar per år krävs en kontrollflygning. Klubben har dessutom lokala regler för att upprätthålla hög flygsäkerhet.

Priser för certifikat.

Vidareutbildning
Efter erhållet UL-certifikat kan du fortbilda dig med:

 • sjöbehörighet
 • formationsflygning

Vill du vidareutbilda dig från UL-certifikat till LAPL? Läs här