Flygskola

Trosa flygklubb utbildar blivande piloter i 9 teoretiska ämnen. Flygskolan utbildar till UL-B-certifikat på moderna WT9 Dynamic.

UL certifikat ger behörighet att flyga UL-flygplan för max 2 personer ombord. Dessa flyger på dagen och i väder med god sikt. Farten är 220 km/h och vi har värme ombord så det är utmärkta flygplan att resa med.

 • Vi skolar i Trosa på vår moderna WT9 Dynamic. Att ta flyglektioner är ju det vi alla ser fram emot och det är något som vi rekommenderar att ni börjar med redan nu.
 • Vi läser teorin i vår nyrenoverade klubbstuga som ligger invid flygfältet. Här får ni en grundläggande flygteoriutbildning som leder till flygcertifikat.
 • Vår skolning tillhör regionens mest aktiva och vi skolar nästan alla dagar i veckan med 3 st flyglärare, endast 50 minuters bilresa från centrala Stockholm.
 • UL är ett bra första steg till att bli pilot. När du tagit ditt UL certifikat kan du om du vill vidareutbilda dig till LAPL och sen vidare till PPL. När du är klar har du samma antal flyglektioner som om du gått direkt på PPL men du har flugit dina första 20 timmar på UL som gör att PPL kostnaden är väsentligt lägre. (antal timmar är alltid beroende på lärares bedömning)

Anmäl ditt intresse för UL teorikursen idag!

INTRESSEANMÄLAN KURSANMÄLAN FRÅGOR?
Har du frågor om teoriutbildningen men vill hellre ringa? Ring Sten Lindström!


Hur tar man flygcertifikat?

Först börjar man läsa teoretiska ämnen för att lära sig flyget utifrån ett teoretiskt perspektiv. Vi håller till i vår fina klubbstuga i direkt anslutning till vårat flygfält.

Teori
Man läser 9 ämnen under 13 veckor.
Teoriutbildningen sker två kvällar i veckan och vi har två teorikurser per år. Takten på flygträningen styr eleven över själv.
Ämnena är:

 • Luftfartyg generellt
 • Flygningens grundprinciper
 • Prestanda
 • Människans förutsättningar och begränsningar
 • Meteorologi
 • Navigation
 • Operativa Procedurer
 • Luftfartssystemet och säkerhetsstandarder
 • Flygradiotelefoni

Teoriprov
Teoriprovet görs löpande för varje ämne och omfattar alla de ämnen ovan. Radiotelefoniprovet görs efter kursen med särskild kontrollant från Transportstyrelsen.

Provlektion
Innan Du börjar Din flygutbildning har Du möjlighet att ta en provlektion tillsammans med en lärare och prova på hur det känns att flyga

Elevtillstånd
Hos Transportstyrelsen ordnar du ett elevtillstånd för UL.
För att Du skall få detta elevgodkännande krävs följande:

 • Att du är minst 16 år (någon övre åldersgräns finns inte)
 • Ansökan gjord på Transportstyrelsens blankett, ladda ner här.
 • Läkarundersökning (Flygläkare har erforderliga blanketter). Vi kan ge tips om närmsta flygläkare, eller gå in på Transportstyrelsen för att söka själv.
 • Elevgodkännandet gäller två år från månaden för läkarundersökningen.
 • Om du inte är svensk medborgare måste du bifoga personbevis.

Medicinska krav
Allmän läkarundersökning hos godkänd flygläkare klass 2 inkluderande bl.a. syntest, hörseltest och kontroll av synskärpa och färgseende. Om korrektionsglas erfordras för att uppnå full synskärpa skall sådana användas när Du flyger. Undersökningen är ungefär på samma nivå som för körkort. Läkarundersökning görs vart 5 år om du är under 40 år och vart annat år om du är över 40 år.

Utbildningen
Dina första flygtimmar ägnar du åt grundläggande flygträning. När din flyglärare tycker att du är mogen att flyga ensam har du nått en av milstolparna i Din flygutbildning, nämligen att ensam -utan flyglärare- spaka flygplanet (kallas för EK, enkelkommando).

Antal timmar som är nödvändigt för att erhålla certifikat är väldigt personligt, men det lagliga minimumet för UL-B är 20 timmar.

EK-flygning
För att få flyga ensam i UL måste du ha:

 • Giltigt elevgodkännande
 • Minst 10 timmar i dubbelkommando (DK)
 • Godkänd teknisk kurs på flygplanstypen
 • Genomgått nödträning
 • Godkänt teoriprov eller EK-prov

Uppflygning
När flyginstruktören anser att Du är mogen för den avslutande uppflygningen görs denna med skolchefen. Uppflygningen kräver att du är minst 17 år gammal och omfattar bland annat följande delar:

 • Färdplanering
 • Normala flygprocedurer
 • Flygning i låg fart
 • Nödlägesförfaranden
 • Bedömningslandningar

Flygutbildningen avslutad
När Du klarat uppflygningen får Du ett flygcertifikat, dvs Du har då behörighet att flyga själv i det flygplan som du är utbildad på och även andra typer efter inflygning med lärare på den nya typen.

Du har även möjlighet att ta med passagerare när Du flugit ytterligare 10 timmar.

Ditt certifikat behöver förnyas efter 5 år. Om du flyger mindre än 12 timmar per år krävs en kontrollflygning. Klubben har dessutom lokala regler för att upprätthålla hög flygsäkerhet.

Priser för certifikat hittar du här.

Vidareutbildning
Efter erhållet UL-certifikat kan du fortbilda dig med:

 • sjöbehörighet
 • formationsflygning

Vill du vidareutbilda dig från UL-certifikat till LAPL? Läs här