Avgifter och villkor

2021


Idén är att alla är med och delar på de fasta kostnaderna för att få ett så lågt timpris som möjligt. Detta hoppas och tror vi kommer att främja många roliga flygtimmar.

Medlemsavgifter

Huvudmedlem

Medlemsavgift TFK 1000:-
Föreningsavgift KSAK (oavkortat till KSAK) 580:-
Timreduktionsavgift 3300:-
Totalt (jan-dec) 4880:-

Ungdomsmedlem – upp till 25 år

Medlemsavgift TFK ungdom 500:-
Föreningsavgift KSAK junior (oavkortat till KSAK) 150:-
Timreduktionsavgift ungdom 1650:-
Totalt (jan-dec) 2300:-

 

Övriga medlemskategorier

Huvudmedlem reducerad årsavgift (högre timpris) 1580:-
Gästmedlem (KSAK-medlem genom annan klubb), högre timpris 1040:-
Stödjande medlem (ej flygande) 500:-

 

Årsavgifterna gäller kalenderår 1/1 – 31/12. Det går inte att vara medlem bara vissa kvartal.
Årsavgiften för huvudmedlemskap debiteras kvartalsvis.
Nya medlemmar börjar betala årsavgift från och med kommande kvartal.

Ideell arbetsinsats

I samtliga flygande medlemskap ingår en ideell arbetsinsats om 10 timmar per år. Dessa timmar upparbetas snabbt på klubbens fixardagar eller genom annat arbete. Vid utebliven arbetsinsats debiteras 200:- per utebliven timme för att täcka kostnader för extern insats.

Inträdesavgifter (ny medlem)

Inträdesavgift 2000:-

Flygpriser

Debiteras per tacho-timme (den tid som motorn är igång).

Antal reverser 2 3 4 5 6 7+
WT9 Dynamic 650:- 635:- 620:- 605:- 590:- 575:-
Förhöjt medlemspris 1050:- 1035: 1020:- 1005:- 990:- 975:-
PA-28 Cherokee 1290:- 1275:- 1260:- 1245:- 1230:- 1215:-
Förhöjt medlemspris 1690:- 1675:- 1660:- 1645:- 1630:- 1615:-

(gäller fr.o.m. 2020-02-01)
Minst 2st reverser krävs för att flyga klubbens flygplan (undantaget elever). Alla priser är inklusive bränsle.


TFK – en ideell flygklubb

Flygklubben kan erbjuda förmånliga villkor för flygning i trevlig miljö och med intressanta flygplan. Frivilliga medlemsinsatser som håller flygplan, fält, byggnader och annat i trim gör att vi kan hålla låga kostnader.

Att flyga klubbens flygplan
Bokning sker på internet via Myweblog, så det är alltid smidigt att hitta ett ledigt flygplan. Man kan hyra flygplanet i en vecka för lite längre flygturer, längre resor kan eventuellt beviljas av styrelsen efter ansökan. Giltigt certifikat och medical måste uppvisas för styrelsen vid varje förnyelse.

Medlemsreverser – i stället för banklån
Trosa flygklubb har de senaste åren köpt 2 st nya flygplan till ett värde av ca 1 000 000 kronor per styck. Dessa har klubben har finansierat bl.a. genom medlemslån mot revers á 5000:-. Reverser löses tillbaka av TFK när ekonomin så tillåter. Minst 2 reverser krävs för att hyra klubbens flygplan (gäller ej elever under skolning). Ytterligare reverser utöver 2, upp till 7 st, ger rabatt på timpriset med 15 kronor per revers. Som mest 75 kr rabatt på timpriset.

Kostnader under skolning samt undantag för elever
Vid skolning gäller samma priser som ovan, undantaget kravet på reverser samt debitering vid utebliven ideell arbetsinsats. Lärararvode tillkommer.

Fullständiga regler
Stadgar
Klubbregler