Avgifter och villkor

2018


Fasta avgifter

Idén är att alla är med och delar på de fasta kostnaderna för att få ett så lågt timpris som möjligt. Ett modernt och rättvist system som är enkelt att förstå. Detta hoppas och tror vi kommer att främja många roliga flygtimmar.

Huvudmedlem
Inträdesavgift (engångsavgift för nya medlemmar) 2.000:- *
Årsavgift (kalenderår jan-dec) 4.800:-
Medlemsavgift KSAK (ingår i årsavgiften) -ingår-
Timreduktionsavgift -ingår-
Deposition av nyckel till hangar, klubbhus, tank 400:-
Ideell arbetsinsats (10 tim x 200kr debiteras vid årsskiftet (undantaget elever.) 2.000:-/år
Huvudmedlem, reducerad årsavgift (högre timpris) 1.500:-/år
Gästmedlem (KSAK-medlem genom annan klubb, högre timpris) 1.000:-/år
Stödjande medlem (ej flygande medlem) 500:-/år

*) Gäller ej medlemmar som börjar UL-utbildning

Årsavgiften gäller kalenderår 1/1 – 31/12. Årsavgiften för huvudmedlem (4800:-) debiteras kvartalsvis. Det går inte att vara medlem bara vissa kvartal. Nytillkomna medlemmar börjar betala årsavg från och med kommande kvartal.


Flygpriser

Debiteras per tachotimme (den tid som motorn är igång).

Antal reverser 2 3 4 5 6 7+
WT9 Dynamic 600:- 585:- 570:- 555:- 540:- 525:-
Förhöjt medlemspris 1000:- 985: 970:- 955:- 940:- 925:-
PA-28 Cherokee 1090:- 1075:- 1060:- 1045:- 1030:- 1015:-
Förhöjt medlemspris 1490:- 1475:- 1460:- 1445:- 1430:- 1415:-

(gäller fr.o.m. 2016-01-31)
Minst 2st reverser krävs för att flyga klubbens flygplan (undantaget elever). Alla priser är inklusive bränsle.


TFK – en ideell flygklubb

Flygklubben kan erbjuda förmånliga villkor för flygning i trevlig miljö och med intressanta flygplan. Frivilliga medlemsinsatser som håller flygplan, fält, byggnader och annat i trim gör att vi kan hålla låga kostnader.

Att flyga klubbens flygplan
Bokning sker på internet via Myweblog, så det är alltid smidigt att hitta ett ledigt flygplan. Man kan hyra flygplanet i en vecka för lite längre flygturer, längre resor kan eventuellt beviljas av styrelsen efter ansökan. Giltigt certifikat och medical måste uppvisas för styrelsen vid varje förnyelse.

Medlemsreverser – i stället för banklån
Trosa flygklubb har de senaste åren köpt 2 st nya flygplan till ett värde av ca 1 000 000 kronor per styck. Dessa har klubben har finansierat bl.a. genom medlemslån mot revers á 5000:-. Reverser kan köpas och säljas mellan medlemmar till valfritt pris alternativt lösas tillbaka av TFK (när TFK:s ekonomi tillåter). Minst 2 reverser krävs för att hyra klubbens flygplan (gäller ej elever under skolning). Ytterligare reverser utöver 2, upp till 7 st, ger rabatt på timpriset med 15 kronor per revers. Som mest 75 kr rabatt på timpriset.

Flygkostnader under UL-skolning
Vid UL-skolning gäller samma priser som ovan, undantaget kravet på reverser och arbetsplikt. Lärararvode tillkommer.

Fullständiga regler
Stadgar
Klubbregler

Top