Kostnad

Flygskolan

Du kan redan nu anmäla intresse till nästa kurs!
INTRESSEANMÄLAN KURSANMÄLAN FRÅGOR?

Till klubben/lärare UL
Medlemskap 4480 per år, samt inträdesavgift 2000 6 480
Kursavgift distansteori 4 000
Digitalt kurspaket (pris sätts av leverantör, kan variera) 5 000
Flygpaket Kartor etc. (KSAB Flygpaket UL TMA5) 1 119*
Flygning med lärare minst 25 flygtimmar > 26 250
Övriga kostnader
Elevtillstånd (grundavgift 270:- + årsavgift 560:- 830
Läkarundersökning (varierar mellan olika läkare) 1 600
Utfärdande av medicinskt intyg klass 2 (engångsavgift) 620
Prov radiotelefoni 1 500
Första utfärdande av certifikat (engångsavgift) 1 140
Totalt (minst) ca. 48 539

* Priser på kursmaterial från pilotshop.se 2022-01-18

Detta är en ungefärlig lägstakostnad för ett UL-certifikat. De allra flesta elever behöver fler än det lagliga minimumet om 25 flygtimmars träning före uppflygning.

Kostnaderna för den praktiska delen betalas däremot löpande under utbildningstiden vilket gör att man kan skola i sin egen takt anpassat till sin egen ekonomiska situation.

Transportstyrelsen tar ut avgift för elevtillstånd innan påbörjad EK (enkelkommando) skolning. Om UL-elev har mer än 12 månader kvar på elevtillståndets giltighetstid vid utfärdande av certifikatet räknas motsvarande en årsavgift (f.n 520:-) av på certifikatet. Certifikatets giltighetstid (och sålunda kostnaden) är valfri mellan 1-5 år vid utfärdandet.

Vi reserverar oss för prisjusteringar hos externa parter och felskrivningar.
Antalet lektioner som krävs är högst individuellt och det är vanligt att det går åt mer tid än minimikravet skoltimmar i luften.