Kostnad

Flygskolan

Du kan redan nu anmäla intresse till nästa kurs!
INTRESSEANMÄLAN KURSANMÄLAN FRÅGOR?

Praktisk flygutbildning

  • Minimikrav 20 timmar för UL
  • Klubben står för pilotförsäkring, UL-elev betalar ingen självrisk vid skada under utbildning.
KOSTNADER
Till klubben/lärare UL
Medlemsskap (års.avg) i klubben. 4.800:-
Deposition för nyckel till klubbstuga, tank och hangar 400:-
Kursavgift teori 6.000:-
Kursmaterial Böcker UL och flygpaket TMA 3 7 029:-*
Flygning med lärare 20 timmar 20.000:-
Övriga kostnader
Elevtillstånd (grundavgift 270:- + årsavgift 560:- 830:-
Läkarundersökning (varierar mellan olika läkare) ca 1.500:-
Utfärdande av medicinskt intyg klass 2 (engångsavgift) 620:-
Prov radiotelefoni 1 100:-
Första utfärdande av certifikat (engångsavgift) 1 140:-
Totalt (minst) ca. 43 419:-

* Priser på kursmaterial från pilotshop.se 2017-08-01

Transportstyrelsen tar ut avgift för elevtillstånd innan påbörjad EK (enkelkommando) skolning. Om UL-elev har mer än 12 månader kvar på elevtillståndets giltighetstid vid utfärdande av certifikatet räknas motsvarande en årsavgift (f.n 520:-) av på certifikatet. Certifikatets giltighetstid (och sålunda kostnaden) är valfri mellan 1-5 år vid utfärdandet.

Vi reserverar oss för prisjusteringar hos externa parter och felskrivningar.
Antalet lektioner som krävs är högst individuellt och det är vanligt att det går åt mer tid än minimikravet skoltimmar i luften.

Kostnaderna betalas löpande under utbildningstiden vilket gör att man kan skola i sin egen takt anpassat till sin egen ekonomiska situation.

Top