Kostnad

Flygskolan

Du kan redan nu anmäla intresse till nästa kurs!
INTRESSEANMÄLAN KURSANMÄLAN FRÅGOR?

Till klubben/lärare UL
Medlemskap 4480 per år, samt inträdesavgift 2000 6 480
Kursavgift distansteori 4 000
Digitalt kurspaket (pris sätts av leverantör, kan variera) 4 000
Flygpaket med kartor etc som behövs för Trosa FK. 2 119*
Flygning med lärare minst 25 flygtimmar > 31 400
Övriga kostnader
Elevtillstånd (grundavgift 270:- + årsavgift 560:- 830
Läkarundersökning (varierar mellan olika läkare) 1 600
Utfärdande av medicinskt intyg av typ LAPL 1000
Prov radiotelefoni 1 500
Första utfärdande av certifikat (engångsavgift) 1 140
Totalt (minst) ca. 53 869

* Priser på kursmaterial från pilotshop.se 2023-04-16

Detta är en ungefärlig lägstakostnad för ett UL-certifikat. De allra flesta elever behöver fler än det lagliga minimumet om 25 flygtimmars träning före uppflygning.

Kostnaderna för den praktiska delen betalas däremot löpande under utbildningstiden vilket gör att man kan skola i sin egen takt anpassat till sin egen ekonomiska situation.

Transportstyrelsen tar ut avgift för elevtillstånd innan påbörjad EK (enkelkommando) skolning. Om UL-elev har mer än 12 månader kvar på elevtillståndets giltighetstid vid utfärdande av certifikatet räknas motsvarande en årsavgift (f.n 520:-) av på certifikatet. Certifikatets giltighetstid (och sålunda kostnaden) är vanligen 10 år vid utfärdandet.

Vi reserverar oss för prisjusteringar hos externa parter och felskrivningar.
Antalet lektioner som krävs är högst individuellt och det är vanligt att det går åt mer tid än minimikravet skoltimmar i luften.

Medlemsreverser – i stället för banklån
Trosa flygklubb har de senaste åren köpt två nya flygplan till ett värde av ca 1 000 000 kronor per plan. Dessa har klubben finansierat bland annat genom medlemslån mot revers á 5000 kronor. Reverser löser TFK tillbaka när ekonomin så tillåter, eller när en medlem lämnar klubben.

Elever behöver inte betala för reverser. Men minst två reverser (till ett värde av 10 000 kronor) krävs för att hyra klubbens flygplan efter att du tagit ditt certifikat. Reverserna är alltså inte en kostnad, men en utgift som tillkommer när du har tagit ditt certifikat.

Ytterligare reverser ger rabatt på timpriset. Om du har fler än två reverser, upp till sju stycken, ger det rabatt på timpriset med 15 kronor per revers. Som mest alltså 75 kronor rabatt på timpriset för att hyra våra flygplan.