Normalklass

Vår Piper Aircraft, PA-28-180 “Cherokee D” har varit med i klubben sedan 90-talet och det är fortfarande en omtyckt maskin.

Den har fyra sittplatser och är mörkerutrustad. Maskinen har genom åren vårdats väl och är därför i mycket gott skick. Vi kan flyga med fyra personer ombord och vi flyger ofta långt med vår FFH. Exempelvis till Litauen och Frankrike.

För att flyga detta flygplan behöver du ha ett LAPL- eller PPL-certifikat (eller givetvis högre behörighet). Vi utbildar till både LAPL och PPL i vår klubb. Under utbildning kan du läsa mer om det:

LAPL- och PPL-certifikat

FFH flyger över Trosa
FFH flyger över Trosa