Kursplan distansteori 2022

Upplägg

Teorin läser du som är elev främst på distans. Distanskursen läser man online, men vi kompletterar den med ett lärarlett uppsamlingsheat för varje delämne, samt provskrivning. Uppsamlingsheaten håller vi i vårt fina klubbhus intill flygfältet.

 • Du som är nuvarande eller tidigare elev är välkommen (UL, LAPL eller PPL).
 • Föranmälan inför varje tillfälle krävs
 • Befintliga medlemmar anmäler sig via Myweblog: lägg en köbokning på lektionen i klubbstugan.
 • Om du vill bli medlem och sedan kunna anmäla dig, vänligen fyll i en intresseanmälan

Det händer vid dessa tillfällen:

 • Vi som är lärare går igenom de viktigaste delarna i varje ämne.
 • Du som är elev får chans att ställa frågor till oss lärare.
 • Du som är elev bör ha tagit dig igenom hela ämnet och övningarna i distansteorikursen inför detta tillfälle. På så sätt kommer du väl förberedd och det blir som mest effektivt för dig. 

Provskrivning:

 • Du som är UL-elev kan även skriva prov i samband med uppsamlingsheaten. Det kan vara i ett annat ämne än det som ges den dagen. 
 • Om du önskar skriva prov, kontakta läraren i god tid innan så att vi kan förbereda prov i önskat ämne.
 • Du som är UL-elev måste ha tagit dig igenom hela delämnet i distansteorin för at få skriva prov.
 • En indikation på att du som är UL-elev är redo att skriva prov är när du i snitt får över 90 % rätt svar ämnet i den så kallade PPL-appen, som ingår i distansteoripaketet för UL.
 • Du som är LAPL- eller PPL-elev ska ta dig igenom hela delämnet och sedan skriva skolprov i ditt distansteoripaket. Om du får som lägst 90% rätt på ett skolprov så får du skriva prov för Transportstyrelsen.

INTRESSEANMÄLAN  FRÅGOR?
Schema för uppsamlingsheat

Lektionstider är lördag eller söndag, 09:00–12:00, följt av provskrivning och förhoppningsvis flygning!

Tidsmässiga undantag kan förekomma och ämnesval kan komma att justeras beroende på elevunderlag.

Ett tips är att börja med ämnet Luftfartyg generellt men du som vill bli elev behöver inte invänta det ämnet utan kan ansluta från valfritt tillfälle. 

Vår och sommar

 • *sön 16 januari: Allmän luftfartygskunskap. Lärare: Christopher Mair
 • OBS! Nytt datum: *sön 27 februari: FG – Flygningens grundprinciper. Lärare: Björn Svensson
  *ämnen anpassade efter rådande elevunderlag.
 • lör 19 mars: NAV –
 • Navigering  samt Genomförande och planering av flygningar: Michel Jansson
 • sön 10 april: Allmän luftfartygskunskap. Lärare: Christopher Mair
 • lör 14 maj: FG – Flygningens grundprinciper. Lärare: Björn Svensson
 • lör 18 juni OBS klockan 13.00–16.00: COM – Flygradiotelefoni. Lärare: Martin Stockzell
 • Juli flyglägerspecial, ämnen beror på vilka elever som är med på flyglägret.
  MET – Meteorologi  eller / LS – Luftfartssystemet  och OP – Operativa procedurer . Oskar Parmhed eller Jakob Alvermark
 • UTGÅR: lör 20 augusti: NAV – Navigering  samt Genomförande och planering av flygningar. Lärare: Michel Jansson

Höst och vinter:

 • sön 11 september: Intro + Allmän luftfartygskunskap. Lärare: Christopher Mair
 • lör 15 oktober: FG – Flygningens grundprinciper. Lärare: Björn Svensson
 • lör 19 november: MET – Meteorologi. Lärare: Oskar Parmhed
 • sön 18 december: – Människans förutsättningar och begränsningar Christopher Mair.

  2023:

 • lör 14 januari: LS – Luftfartssystemet  och OP – Operativa procedurer. Lärare: Jakob Alvermark
 • lör 18 februari: COM – Flygradiotelefoni. Lärare: Martin Stockzell
 • lör 18 mars: NAV – Navigering, Genomförande och planering av flygningar. Lärare: Michel Jansson.

Digital litteraturlista

 • LG  – Luftfartyg Generellt 
  • Boken “Allmän luftfartygskunskap”
 • FG – Flygningens grundprinciper 
  • Boken “Flygningens grundprinciper”
 • HPL – Human Performance and Limitations 
  • Boken “Människans förutsättningar och begränsningar”
 • LS – Luftfartssystemet 
  • Boken “Luftfartssystemet och flygoperativa procedurer”
  • Boken “Trafikregler för luftfart”
 • OP – Operativa procedurer 
  • Boken “Luftfartssystemet och flygoperativa procedurer”
  • Boken “Trafikregler för luftfart”
 • MET – Meteorologi 
  • Boken “Meteorologi”
 • NAV – Navigation och färdplanering 
  • Boken “Navigering”
  • Karta TMA och/eller ICAO över södra Stockholm
  • Transportör (gradskiva)
  • VFR Plotter (linjal)
  • Flightcomputer (navskiva)
  • Driftfärdplan
 • PoF – Prestanda och färdplanering 
  • Boken “Genomförande o Planering av flygningar”
 • COM – Flygradiotelefoni – Martin Stockzell
  • Boken “Bestämmelser för Flygradiotelefoni”