Kursplan distansteori 2022

Upplägg

Teorin läser du som är elev främst på distans. Distanskursen läser man online, men vi kompletterar den med ett lärarlett uppsamlingsheat för varje delämne, samt provskrivning.

 • Du som är nuvarande eller tidigare elev är välkommen (UL, LAPL eller PPL).
 • Föranmälan inför varje tillfälle krävs
 • Befintliga medlemmar anmäler sig via Myweblog: lägg en köbokning på lektionen i klubbstugan.
 • Om du vill bli medlem och sedan kunna anmäla dig, vänligen fyll i en intresseanmälan

Det händer vid dessa tillfällen:

 • Vi som är lärare går igenom de viktigaste delarna i varje ämne.
 • Du som är elev får chans att ställa frågor till oss lärare.
 • Du som är elev bör ha tagit dig igenom hela ämnet och övningarna i distansteorikursen inför detta tillfälle. På så sätt kommer du väl förberedd och det blir som mest effektivt för dig. 
 • Du som är UL-elev kan även skriva prov vid dessa tillfällen. Det kan vara i ett annat ämne än det som ges den dagen.
 • Om du önskar skriva prov, kontakta läraren i god tid innan så att vi kan förbereda prov i önskat ämne.
 • En indikation för att du är redo att skriva prov är när du i snitt får över 90% rätt svar i den så kallade PPL-appen, som ingår i distansteoripaketet.
 • Du som är LAPL- eller PPL-elev ska skriva skolprov med som lägst 90% rätt för att få skriva prov hos Transportstyrelsen.

Ett tips är att börja med ämnet Luftfartyg generellt men du som vill bli elev behöver inte invänta det ämnet utan kan ansluta från valfritt tillfälle. 

Plats: Hela teorikursen hålls i vårt fina klubbhus intill flygfältet.

INTRESSEANMÄLAN  FRÅGOR?
Schema för uppsamlingsheat

Lektionstider är lördag eller söndag, 09:00–12:00, följt av provskrivning och förhoppningsvis flygning!

Tidsmässiga undantag kan förekomma och ämnesval kan komma att justeras beroende på elevunderlag.

Vår och sommar

 • *sön 16 januari: LG  – Luftfartyg Generellt. Lärare: Christopher Mair
 • *lör 19 februari: FG – Flygningens grundprinciper. Lärare: Björn Svensson
  *ämnen anpassade efter rådande elevunderlag.
 • lör 19 mars: NAV – Navigation och färdplanering  samt PoF – Prestanda och färdplanering. Lärare: Michel Jansson
 • sön 10 april: Intro + LG  – Luftfartyg Generellt. Lärare: Christopher Mair
 • lör 14 maj: FG – Flygningens grundprinciper. Lärare: Björn Svensson
 • lör 18 juni: COM – Flygradiotelefoni. Lärare: Martin Stockzell
 • Juli flyglägerspecial, ämnen beror på vilka elever som är med på flyglägret.
  MET – Meteorologi  eller / LS – Luftfartssystemet  och OP – Operativa procedurer . Oskar Parmhed eller Jakob Alvermark
 • lör 20 augusti: NAV – Navigation och färdplanering  samt PoF – Prestanda och färdplanering. Lärare: Michel Jansson

Höst och vinter:

 • sön 11 september: Intro + LG  – Luftfartyg Generellt. Lärare: Christopher Mair
 • lör 15 oktober: FG – Flygningens grundprinciper. Lärare: Björn Svensson
 • lör 19 november: MET – Meteorologi. Lärare: Oskar Parmhed
 • sön 18 december: HPL – Human Performance and Limitations  Christopher Mair.

  2023:

 • lör 14 januari: LS – Luftfartssystemet  och OP – Operativa procedurer. Lärare: Jakob Alvermark
 • lör 18 februari: COM – Flygradiotelefoni. Lärare: Martin Stockzell
 • lör 18 mars: NAV – Navigation och färdplanering  samt PoF – Prestanda och färdplanering. Lärare: Michel Jansson.

Digital litteraturlista

 • LG  – Luftfartyg Generellt 
  • Boken “Allmän luftfartygskunskap”
 • FG – Flygningens grundprinciper 
  • Boken “Flygningens grundprinciper”
 • HPL – Human Performance and Limitations 
  • Boken “Människans förutsättningar och begränsningar”
 • LS – Luftfartssystemet 
  • Boken “Luftfartssystemet och flygoperativa procedurer”
  • Boken “Trafikregler för luftfart”
 • OP – Operativa procedurer 
  • Boken “Luftfartssystemet och flygoperativa procedurer”
  • Boken “Trafikregler för luftfart”
 • MET – Meteorologi 
  • Boken “Meteorologi”
 • NAV – Navigation och färdplanering 
  • Boken “Navigering”
  • Karta TMA och/eller ICAO över södra Stockholm
  • Transportör (gradskiva)
  • VFR Plotter (linjal)
  • Flightcomputer (navskiva)
  • Driftfärdplan
 • PoF – Prestanda och färdplanering 
  • Boken “Genomförande o Planering av flygningar”
 • COM – Flygradiotelefoni – Martin Stockzell
  • Boken “Bestämmelser för Flygradiotelefoni”