Distansteori, upplägg och schema

Upplägg

Teorin läser du som är elev främst på distans. Distanskursen läser man online, så kallad e-learning, men vi kompletterar den med ett lärarlett uppsamlingsheat för varje delämne, samt provskrivning. Uppsamlingsheaten håller vi i vårt fina klubbhus intill flygfältet.

 • Du som är nuvarande eller tidigare elev är välkommen (UL, LAPL eller PPL).
 • Föranmälan inför varje tillfälle krävs
 • Befintliga medlemmar anmäler sig via Myweblog: lägg en köbokning på lektionen i klubbstugan.
 • Om du vill bli medlem och sedan kunna anmäla dig, vänligen fyll i en anmälan till flygutbildning:
  Anmälan till flygutbildning

Det händer vid dessa tillfällen:

 • Vi som är lärare går igenom de viktigaste delarna i varje ämne.
 • Du som är elev får chans att ställa frågor till oss lärare.
 • Du som är elev bör ha tagit dig igenom hela ämnet och övningarna i distansteorikursen inför detta tillfälle. På så sätt kommer du väl förberedd och det blir som mest effektivt för dig. 

Provskrivning:

 • Du som är UL-elev kan även skriva prov i samband med uppsamlingsheaten. Det kan vara i ett annat ämne än det som ges den dagen. 
 • Om du önskar skriva prov, kontakta läraren i god tid innan så att vi kan förbereda prov i önskat ämne.
 • Du som är UL-elev måste ha tagit dig igenom hela delämnet i distansteorin för at få skriva prov.
 • En indikation på att du som är UL-elev är redo att skriva prov är när du i snitt får över 90 % rätt svar ämnet i den så kallade PPL-appen, som ingår i distansteoripaketet för UL.
 • Du som är LAPL- eller PPL-elev ska ta dig igenom hela delämnet och sedan skriva skolprov i ditt distansteoripaket. Om du får som lägst 80% rätt på ett skolprov så får du skriva prov för Transportstyrelsen.

ANMÄLAN  FRÅGOR?
Schema för uppsamlingsheat

Lektionstider är lördag eller söndag, 09:00–12:00, följt av provskrivning och förhoppningsvis flygning!

Tidsmässiga undantag kan förekomma och ämnesval kan komma att justeras beroende på elevunderlag.

Ett tips är att börja med ämnet Luftfartyg generellt men du som vill bli elev behöver inte invänta det ämnet utan kan ansluta från valfritt tillfälle. 

2024

 • lör 13 januari: Flygningens grundprinciper. Lärare: Björn Svensson
 • sön 18 februari: Människans prestationsförmåga. Lärare: Christopher Mair
 • lör 16 mars: Luftfartsrätt och Operativa förfaranden. Lärare: Tomas Tibbling
 • lör 13 april: Meteorologi. Lärare: Oskar Parmhed
 • lör 11 maj: Prestanda och planering av flygningar*. Lärare: Tomas Tibbling
 • lör 18 maj: Navigering* (inkl driftfärdplan). Lärare: Tomas Tibbling
 • lör 8 juni: Kommunikation – flygradiotelefoni. Lärare: TBA
 • lör 15 juni: Prov i flygradiotelefoni samt språkprov med kontrollant från Transportstyrelsen.
 • juli: flyglägerspecial, ämnen beror på vilka elever som är med på flyglägret och hur mycket det regnar! En chans att ta igen ämnen som du missat.
 • sön 15 september, Allmän luftfartygskunskap. Lärare: Christopher Mair
 • lör 12 oktober: Flygningens grundprinciper. Lärare: Björn Svensson
 • sön 17 november: Människans prestationsförmåga. Lärare: Christopher Mair
 • lör 7 december: Luftfartsrätt och Operativa förfaranden. Lärare: Tomas Tibbling

2025

 • lör 11 januari: Meteorologi. Lärare: Oskar Parmhed
 • lör 8 februari: Prestanda och planering av flygningar*. Lärare: Tomas Tibbling
 • lör 15 februari: Navigering*(inkl driftfärdplan). Lärare: Tomas Tibbling
 • lör 8 mars: Kommunikation – flygradiotelefoni. Lärare: TBA
 • lör 15 mars: Prov i flygradiotelefoni samt språkprov med kontrollant från Transportstyrelsen.
 • sön 13 april: Allmän luftfartygskunskap. Lärare: Christopher Mair
 • lör 10 maj: Flygningens grundprinciper. Lärare: Björn Svensson

* Till genomgången av Navigering samt Prestanda och planering ska du ta med:

  • Karta TMA 5 och/eller ICAO-karta över södra Stockholm
  • Transportör (gradskiva)
  • VFR-plotter (linjal)
  • Flightcomputer (E6B-navskiva)
  • Driftfärdplansark