Troslanda flygfält

Välkommen att landa på Troslanda flygfält, observera att vi har PPR. Fältet kan vara stängt vid ridtävlingar, jakt, med mera.

PPR kan anses inhämtat efter man med säkerhet läst och förstått samtlig viktig information i nedan flygfältskort samt eventuell NOTAM på denna sida. Givetvis visar alla våra besökare gott ‘airmanship’, värnar om flygsäkerheten och våra grannar!

För aktuell fältstatus eller övriga frågor kring fältet ring fältansvarig, Henric Endoff. Tel: +46 (0)70-542 2832

Flygfältskort

Väder

Se mer på vädersidan

Temperatur i klubbhuset