Kursplan UL-teori

Lektionstider är normalt tisdagar och torsdagar, 18:30-21:30. Andra dagar och tider kan dock förekomma.
Provskrivningsdagar börjar 17:30. Alternativt skriver vi på helgerna.

Plats: Hela vårkursen hålls i det nyrenoverade klubbhuset intill flygfältet.

INTRESSEANMÄLAN KURSANMÄLAN FRÅGOR?

 1. Events
 2. Kursplan hösten 2020

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Introduktion

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Introduktion och upprop, där vi går igenom alla praktikaliteter gällande klubben, teorikursen och flygningen. Viktigt att delta och ta del utav denna information.

AGK – Luftfartyg Generellt

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Aircraft general knowledge) Ta med: Boken “Allmän luftfartygskunskap”

AGK – Luftfartyg generellt

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Aircraft general knowledge) Ta med: Boken “Allmän luftfartygskunskap”

AGK – Luftfartyg generellt

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Aircraft general knowledge) Ta med: Boken “Allmän luftfartygskunskap”

Prov – AGK

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Ta med: Goda kunskaper

POF – Flygningens grundprinciper

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Aerodynamik (Principles of flight) Ta med: Boken “Flygningens grundprinciper”

POF – Flygningens grundprinciper

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Aerodynamik (Principles of flight) Ta med: Boken “Flygningens grundprinciper”

POF – Flygningens grundprinciper

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Aerodynamik (Principles of flight) Ta med: Boken “Flygningens grundprinciper”

Prov – POF

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Ta med: Goda kunskaper

MET – Meteorologi

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Meteorology) Ta med: Boken “Meteorologi”

MET – Meteorologi

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Meteorology) Ta med: Boken “Meteorologi”

MET – Meteorologi

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Meteorology) Ta med: Boken “Meteorologi”

MET – Meteorologi

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Meteorology) Ta med: Boken “Meteorologi”

MET – Meteorologi

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Meteorology) Ta med: Boken “Meteorologi”

NAV – Navigation

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Navigation) Ta med: Boken “Navigering” Karta TMA och/eller ICAO över södra Stockholm Transportör (gradskiva) VFR Plotter (linjal) Flightcomputer (navskiva) Driftfärdplan

Prov – AL/OP

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Ta med: Goda kunskaper

NAV – Navigation

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Navigation) Ta med: Boken “Navigering” Karta TMA och/eller ICAO över södra Stockholm Transportör (gradskiva) VFR Plotter (linjal) Flightcomputer (navskiva) Driftfärdplan

NAV – Navigation

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Navigation) Ta med: Boken “Navigering” Karta TMA och/eller ICAO över södra Stockholm Transportör (gradskiva) VFR Plotter (linjal) Flightcomputer (navskiva) Driftfärdplan

NAV – Navigation

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Navigation) Ta med: Boken “Navigering” Karta TMA och/eller ICAO över södra Stockholm Transportör (gradskiva) VFR Plotter (linjal) Flightcomputer (navskiva) Driftfärdplan

NAV – Navigation

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Navigation) Ta med: Boken “Navigering” Karta TMA och/eller ICAO över södra Stockholm Transportör (gradskiva) VFR Plotter (linjal) Flightcomputer (navskiva) Driftfärdplan

FPP – Prestanda och färdplanering

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Flight performance and planning) Ta med: Boken “Genomförande o Planering av flygningar”

Prov – NAV

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Ta med: Goda kunskaper Karta TMA och/eller ICAO över södra Stockholm Transportör (gradskiva) VFR Plotter (linjal) Flightcomputer (navskiva) Driftfärdplan

COM – Flygradiotelefoni

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(VFR Communication) Ta med: Boken “Bestämmelser för Flygradiotelefoni”

COM – Flygradiotelefoni

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(VFR Communication) Ta med: Boken “Bestämmelser för Flygradiotelefoni”

COM – Flygradiotelefoni

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(VFR Communication) Ta med: Boken “Bestämmelser för Flygradiotelefoni”

Prov – MET

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Ta med: Goda kunskaper

Prov – HPL

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

Ta med: Goda kunskaper

AL – Luftfartssystemet

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Air law) Ta med: Boken “Luftfartssystemet och flygoperativa procedurer” Boken “Trafikregler för luftfart”

AL – Luftfartssystemet

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Air law) Ta med: Boken “Luftfartssystemet och flygoperativa procedurer” Boken “Trafikregler för luftfart”

OP – Flygoperativa procedurer

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Operational procedures) Ta med: Boken “Luftfartssystemet och flygoperativa procedurer” Boken “Trafikregler för luftfart”

OP – Flygoperativa procedurer

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Operational procedures) Ta med: Boken “Luftfartssystemet och flygoperativa procedurer” Boken “Trafikregler för luftfart”

AL/OP

Klubbhuset Troslanda flygfält, Trosa

(Air Law / Operational procedures) Ta med: Boken “Luftfartssystemet och flygoperativa procedurer” Boken “Trafikregler för luftfart”

Teoriämnen

 • AGK: Luftfartyg generellt (Aircraft general knowledge).
 • POF: Flygningens grundprinciper – Aerodynamik (Principles of flight).
 • HPL: Människans förutsättningar och begränsningar (Human performance and limitations).
 • AL: Luftfartssystemet (Air law).
 • OP: Flygoperativa procedurer (Operational procedures).
 • MET: Meteorologi (Meteorology).
 • NAV: Navigation (Navigation).
 • FPP: Prestanda och färdplanering (Flight performance and planning).
 • COM: VFR-kommunikation.