Utbildningsvägar

UL-certifikat är en bra början på ditt flygande om du vill testa om det är något för dig. När du har erhållit ditt UL-certifikat kan du vidareutbilda dig till LAPL och sedan även PPL. Det går givetvis bra att utbilda sig direkt till respektive certifikat.

Vad kan jag göra med respektive certifikat, vilka behörigheter kan jag lägga till?

Aktivitet UL LAPL PPL
Flyga i stort sett hela Europa
Flyga i 110 knop (fart som PA-28)
Formationsflygning*
Flyga sjö*
Flyga med 2 personer ombord
Flyga med 4 personer ombord
Flyga med fler än 4 personer ombord
Flyga i Mörker*
Flyga AVA*
Flyga bogsering*
Flyga IFR*
Flyga flermotor*
Flyginstruktör*
Flygplan i Trosa Flygklubb WT-9 PA28 PA28

* Flera av ovan behörigheter kräver vidareutbildning inom respektive kategori.

Vägen från UL till LAPL

 • Som innehavare av UL-certifikat får du tillgodoräkna dig upp till 50% av tiden som befälhavare mot de 30h som krävs för LAPL.
 • Flygskolan gör en bedömning genom ett så kallat inträdesflygtest innan kursstart. Men som minst krävs:
  • Totalt 15-30 timmar LAPL skolning (beroende på tidigare erfarenhet som befälhavare enligt ovan)
  • varav minst 6 timmar måste vara EK,
  • varav minst 3 timmar måste va distansflygning
  • Du måste genomföra en distansflygning på minst 80 nautiska mil med en fullstopslanding på annan flygplats.
  • Läsa teorikurs på nytt för LAPL / PPL

Vägen från LAPL till PPL

 • Flygskolan avgör alltid hur många timmar som krävs.
  • Genomföra minst 15 timmar flygning efter utfärdandet av LAPL-certifikat,
  • varav minst 10 timmar skolning vid flygskola,
  • varav minst 4 timmar är EK,
  • varav minst 2 av EK timmarna måste vara distansflygning,
  • varav en distansflygning om minst 150 nautiska mil, med minst två fullstoppslandingar på andra flygplatser.
 • Medical klass 2

LÄS MER
Se ‘En guide till LAPL‘ (KSAK) för mer detaljer.