Hitta hit

Att hitta till klubben från E4 beskrivs nedan.
-Sväng av E4 mot Trosa
-Efter 2,4 km sväng höger mot Studsvik, väg 219
-Efter 2 km väng vänster mot Studsvik, väg 219
-Efter 3,3 km sväng vänster i rondellen, mot Trosa
-Efter 1,6 km sväng höger ut på gärdet, skylt Trosa flygklubb
-Efter 1 km på grusväg ser du klubben

Visa karta