Vidareutbildning mot LAPL och PPL

UL-certifikat är en bra början på ditt flygande om du vill testa om det är något för dig. När du har erhållit ditt UL-certifikat kan du vidareutbilda dig till LAPL och sen PPL.

Vad kan jag göra med respektive behörighet?

 Aktivitet UL LAPL  PPL 
Flyga i stort sett hela Europa Ja
Flyga med 2 personer ombord Ja
Flyga sjö* Ja
Flyga i 120 knop (samma fart som PA-28) Ja
Formationsflygning* Ja
Flyga med 4 personer ombord Nej Ja
Flyga med 5 till 7 personer ombord Nej Nej Ja
Flyga i Mörker* Nej Ja
Flyga AVA* Nej Ja
Flyga bogsering* Nej Ja
Flyga IFR* Nej Nej Ja
Flyga flermotor* Nej Nej Ja
Flyginstruktör* Nej Nej Ja
Flygpris per timme 600 1090 1090

*Flera av ovan behörigheter kräver vidareutbildning inom respektive kategori. Är det ja i en lägre kategori är det alltid ja i de högre kategorierna. Sjöflyg kommer med stor sannolikhet att vara ok för LAPL 2016.

Vägen från UL till LAPL

 • Flygskolan avgör innan kursstart hur många timmar du kan få dra av från de 35 som är kravet utan tidigare erfarenhet.
  • Du måste flyga minimum 15 timmar LAPL skolning
  • Av dessa måste minst 6 timmar vara DK
  • Av dessa måste minst 6 timmar vara EK
  • Du måste genomföra en distansflygning på minst 80 distans.
  • Det behövs ingen IFR träning
  • Det behövs en ny teorikurs för PPL/LAPL

Vägen från LAPL till PPL

 • Flygskolan avgör alltid hur många timmar som krävs
  • Flyg 5 timmar LAPL efter erhållet certifikat
  • Skola minst 10 timmar med lärare
  • Av dessa ska 6 timmar vara DK
  • Genomför 2 st distansflygningar EK varav en minst 150 nautiska mil.

Medlemmar i Trosa flygklubb kan gå flygteoriutbildning för LAPL och PPL till en låg kostnad (2 000 kronor) om man innehar ett UL-certifikat och är fullvärdig medlem.